Chuyến đến nội dung chính

Sàn giao dịch KickEX sẽ mua lại KickTokens với mức giá 0.00015 cho mỗi token